xin4.bmp

xìn - list, ufać, wierzyć, prawdziwy, wiara, zaufanie, pewność

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License