zai4.bmp

zài - w (jakimś punkcie), (być) w, istnieć, w trakcje jakiegoś działania. 在座 zàizuò - być obecnym

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License