zi3.bmp

zǐ - syn, dziecko, nasiono, jajo, mała rzecz, okres pomiędzu godziną 23 a 1 w nocy, jedenasty miesiąc słoneczny (7 grudzień - 5 syczeń), rok szczura, 電子 diànzǐ - electron, elektryczny

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License